สอบถามรายการจอง

สถานะ เลขที่ใบจอง วันที่ใช้ห้อง ห้องประชุม/วาระการประชุม
อนุมัติREV6608004925 ก.ย. 66 (08:00)
27 ก.ย. 66 (17:00)
ห้องประชุมลีลาวดี
ซ่อมแผนอัคคีภัยโรงพยาบาลห้วยยอด
แสดง
อนุมัติREV6607002125 ก.ย. 66 (08:30)
25 ก.ย. 66 (16:30)
ห้องประชุมเพทาย
ประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์เครือข่ายฯ ประจำปี 2567
แสดง
ค้นเจอทั้งหมด 2 รายการ