สอบถามรายการจอง

สถานะ เลขที่ใบจอง วันที่ใช้ห้อง ห้องประชุม/วาระการประชุม
ยกเลิกREV6612000208 ธ.ค. 66 (10:00)
08 ธ.ค. 66 (12:00)
ห้องประชุมเพทาย
การติดตามจัดตั้วศูนย์ธรรมาภิบาล รพ.ห้วยยอด
แสดง
ยกเลิกREV6611005108 ธ.ค. 66 (12:00)
08 ธ.ค. 66 (14:00)
ห้องประชุมเพทาย
องค์กรแพทย์
แสดง
อนุมัติREV6612001208 ธ.ค. 66 (12:00)
08 ธ.ค. 66 (16:00)
ห้องประชุมเพทาย
การติดตามจัดตั้วศูนย์ธรรมาภิบาล รพ.ห้วยยอด
แสดง
ยกเลิกREV6612000308 ธ.ค. 66 (13:00)
08 ธ.ค. 66 (16:00)
ห้องประชุมลีลาวดี
ประชุมเครือข่ายอสม.ฟ้าใส อำเภอห้วยยอด
แสดง
อนุมัติREV6612000408 ธ.ค. 66 (13:00)
08 ธ.ค. 66 (17:00)
ห้องประชุมลีลาวดี
ประชุมเครือข่ายอสม.ฟ้าใส อำเภอห้วยยอด
แสดง
ค้นเจอทั้งหมด 5 รายการ