สอบถามรายการจอง

สถานะ เลขที่ใบจอง วันที่ใช้ห้อง ห้องประชุม/วาระการประชุม
อนุมัติREV6705001514 มิ.ย. 67 (08:00)
14 มิ.ย. 67 (16:00)
ห้องประชุมวาสนา
พํฒนาศักยภาพIC
แสดง
ยกเลิกREV6611001014 มิ.ย. 67 (08:00)
14 มิ.ย. 67 (17:00)
ห้องประชุมวาสนา
พัฒนาศักยภาพการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ
แสดง
ยกเลิกREV6702004914 มิ.ย. 67 (08:30)
14 มิ.ย. 67 (16:30)
ห้องประชุมเพทาย
กิจกรรมมหกรรมคุณภาพ Oral Presentation
แสดง
ยกเลิกREV6705000514 มิ.ย. 67 (08:30)
14 มิ.ย. 67 (16:30)
ห้องประชุมเพทาย
ประชุมตรวจราชการและนิเทศงาน ระดับกระทรวง รอบที่ 2/2567
แสดง
อนุมัติREV6706001014 มิ.ย. 67 (10:00)
14 มิ.ย. 67 (15:00)
ห้องประชุมเพทาย
ประชุมติดตามความก้าวหน้าการ่ก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก 5 ชั้น
แสดง
อนุมัติREV6705004814 มิ.ย. 67 (12:00)
14 มิ.ย. 67 (14:00)
ห้องประชุมไพลิน
องค์กรแพทย์
แสดง
อนุมัติREV6706000714 มิ.ย. 67 (13:00)
14 มิ.ย. 67 (17:00)
ห้องประชุมลีลาวดี
HAIT
แสดง
ค้นเจอทั้งหมด 7 รายการ