รายละเอียดการจอง

ห้องประชุมลีลาวดี

จำนวนที่นั่ง 40 ที่นั่ง
วันที่ใช้ห้อง 09 ก.พ. 66 เวลา 13:00
ถึงวันที่ 09 ก.พ. 66 เวลา 16:00
อนุมัติ

05/01/2566 เวลา 11:15:42

เลขที่ใบจอง REV66010020 วันที่เวลา 05 มกราคม 2566 เวลา 11:15
วาระการประชุม กรรมการ RM
ประธานการประชุม ทพ.วราฤทธิ์
จำนวนผู้เข้าประชุม 10
รายชื่อผู้เข้าประชุม
ใช้สำหรับแผนก งานพัฒนาคุณภาพ
ผู้ขอใช้ จุฬาวัลย์ เสาร์แก้ว โทรศัพท์ติดต่อ 0869498982
อัตราค่าเช่า 0.00 บาท:นาที ค่าเช่าสทุธิ 0.00 บาท
อุปกรณ์ที่ต้องการ
  • เครื่องขยายเสียง+ไมโครโฟน  [1 ]
  • โปรเจคเตอร์+จอภาพ  [1 ]
เพิ่มเติม
ไฟล์ประกอบ