รายละเอียดห้องประชุม

ชื่อห้อง ห้องประชุมวาสนา
จำนวนที่นั่ง 30 ที่นั่ง
สถานะ ปกติ
อาคาร/สถานที่ อาคารแพทย์แผนไทย ชั้น 2
ค่าเช่า:นาที 0.00 บาท
รายละเอียดห้อง ห้องอบรมขนาดกลาง มีขนาดพื้นที่ 55 ตารางเมตร สามารถรองรับคนจำนวน 30-40 คน เหมาะสำหรับการประชุมหรือ การฝึกอบรมบุคลากร ภายในห้องมีสิ่งอำนวยความสะดวก อาทิ โปรเจคเตอร์ จอ ไมค์ลอย ไมค์ไร้สาย รวมถึงมีบริการ อาหารว่างและอาหารกลางวันด้วย
ผู้ดูแลห้อง คุณณัฐสิทธิ์ มาศแก้ว
เบอร์ติดต่อ 502 หรือ 0

ภาพประกอบ