รายละเอียดห้องประชุม

ชื่อห้อง ห้องประชุมลีลาวดี
จำนวนที่นั่ง 40 ที่นั่ง
สถานะ ปกติ
อาคาร/สถานที่ อาคารแพทย์แผนไทย ชั้น 2
ค่าเช่า:นาที 0.00 บาท
รายละเอียดห้อง อุปกรณ์ประจำห้อง ไมโครโฟนชุดประชุม 26 ตัว เครื่องขยายเสียงเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต WIFI เครื่องวิชวลไลเซอร์ เครื่องเล่นและบันทึกเทปคลาสเซ็ต โปรเจคเตอร์จอรับภาพ
ผู้ดูแลห้อง คุณณัฐสิทธิ์ มาศแก้ว
เบอร์ติดต่อ 502 หรือ 0

ภาพประกอบ