รายละเอียดห้องประชุม

ชื่อห้อง ห้ององค์กรแพทย์
จำนวนที่นั่ง 20 ที่นั่ง
สถานะ ปกติ
อาคาร/สถานที่ อาคารบริการผู้ป่วยนอก ชั้น 2
ค่าเช่า:นาที 0.00 บาท
รายละเอียดห้อง ห้องอบรมขนาดเล็ก มีขนาดพื้นที่ 32 ตารางเมตร สามารถรองรับคนจำนวน 15-20 คน เหมาะสำหรับการประชุมหรือ การฝึกอบรมบุคลากร ภายในห้องมีสิ่งอำนวยความสะดวก อาทิ โปรเจคเตอร์ จอ ไมค์ลอย ไมค์ไร้สาย รวมถึงมีบริการอาหารว่างและอาหารกลางวันด้วย
ผู้ดูแลห้อง คุณนิตยากร กำธร
เบอร์ติดต่อ 122

ภาพประกอบ